SÓL I ORLE GNIAZDA (3 dni)

WYCIECZKI SZKOLNE » 3 DNI


OJCÓW- KRAKÓW- BOCHNIA

PROGRAM WYCIECZKI
 
Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Jurą Krakowsko- Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż w każdej innej części kraju, położona jest pośrod przepięknych pagórków porośniętych lasami, wśrod malowniczych wapiennych ostańcow, stwarzając wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, ktore chronić miały szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim.

1 dzień:
Wyjazd spod szkoły i przejazd w rejon Olsztyna.
ZAMEK W OLSZTYNIE posadowiono na skałach już w drugiej połowie XIII wieku, jako jeden z elementów systemu obronnego Małopolski od strony Śląska. Malownicze ruiny efektownie górują nad miasteczkiem. Zamek był prawdziwą twierdzą nie do zdobycia. Rzuca się w oczy charakterystyczna ponad 20- metrowa wieża - stołp, pod którą osadzano więźniów skazanych na śmierć głodową. Nie ma do niej wejścia, więc do wnętrza dostawano się albo za pomocą kołowrotu albo pomostem z części mieszkalnej, którą stanowiły gotycki dom i dwa trzykondygnacyjna budynki - wieże mieszkalne. Zamek w Olsztynie zauroczył takich pisarzy jak Aleksander Fredro i Władysław Syrokomla. Opisywali oni w swoich utworach jego bohaterską obronę i dzielnego dowódcę Kacpra Karlińskiego. Zwiedzanie zamkowych ruin (bilet).
Po zakończonym zwiedzaniu przejazd do Ośrodka Wypoczynkowego.
Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzień:
Śniadanie.
Po śniadaniu wykwaterowanie z ośrodka.
Realizacja dalszego programu zwiedzania.
ZAMEK BOBOLICE: jedna z najpiękniejszych warowni Szlaku Orlich Gniazd, świadek burzliwej historii, a zarazem przedmiot niezwykłej metamorfozy. Przez ostatnie 13 lat zamek był rekonstruowany, by dziś każdy mógł ujrzeć go takim, jaki był dawniej. Zwiedzanie zamku (bilet).
OJCOWSKI PARK NARODOWY to najmniejszy park narodowy w Polsce, ale kryje nie­zwy­kłe bo­gac­two i mnóstwo atrakcji geo­lo­gicz­nych, przy­rod­ni­czych i kul­tu­ro­wych. Zachwyca pięknymi formami skalnymi, jaskiniami, starą zabudową oraz zamkami - w Ojcowie i Pieskowej Skale. Baj­ko­wość kra­jo­bra­zu - ka­nio­ny o urwi­stych ścia­nach, ster­czą­ce igły skal­ne, grupy ostań­ców - zachwyca turystów już od XIX w. Naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na jest Do­li­na Prąd­ni­ka. Spo­tka­my tu wy­so­kie, na kil­ka­dzie­siąt me­trów, skały o fan­ta­zyj­nych kształ­tach, wy­wie­rzy­ska i mnó­stwo ja­skiń. W programie wizyta na ZAMKU NA PIESKOWEJ SKALE (wejście na dziedziniec), panorama Maczugi Herkulesa. Przejście szlakiem turystycznym przez Doliną Sąspowską do GROTY ŁOKIETKA (bilet wliczony). Położona jest ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej i jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń. Jej długość wynosi 320 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych.
Obiadokolacja.
Wieczorem przyjazd do KOPALNI SOLI W BOCHNI.
Gdzie można tak naprawdę dobrze i zdrowo się wyspać i śnić kolorowe sny? Odpowiedź jest prosta… 250 metrów pod ziemią w Kopalni Soli Bochnia! Tylko na takiej głębokości, w zabytkowych podziemnych komorach panuje absolutnie wyjątkowy mikroklimat. Powietrze przesiąknięte jodem, cisza i tajemnicza atmosfera stanowią o wyjątkowości tego jedynego w swoim rodzaju miejsca. Wszyscy znamy powiedzenie: sen to zdrowie, ale w żadnym innym miejscu nie nabiera ono tak pełnego wymiaru jak w Kopalni Soli Bochnia. Wyjątkowy mikroklimat korzystnie wpływa na układ oddechowy, łagodzi objawy alergii i wzmacnia odporność organizmu.
Zjazd windą do komory Ważyn.
Zwiedzanie kopalni pozwala dobrze poznać sposoby dawnej techniki wydobywczej. Specyficzny nastrój „surowych”, lecz przez to tchnących autentyzmem podziemi, zdaje się przenosić zwiedzającego w odległe stulecia. Stare wyrobiska – prawdziwy podziemny labirynt pod miastem – dostarczają także niezrównanych wrażeń estetycznych.
Noclegi organizowane w niezwykłej scenerii bocheńskiej kopalni soli to integracja, edukacja oraz profilaktyka zdrowotna. Noc w solnych podziemiach to także połączenie nietypowego, bo odbywającego się w godzinach nocnych zwiedzania kopalni z wieloma niezwykłymi atrakcjami. Zjazd 140- metrową zjeżdżalnią, projekcja filmu w podziemnym kinie czy zabawa na parkiecie dyskoteki 250 m. pod ziemią to tylko część niespodzianek, czekających na uczestników. Do dyspozycji jest również sprzęt sportowy oraz boisko. Osoby, które wykupują noclegi bez pościeli zobowiązane są do zabrania własnych śpiworów oraz ciepłej odzieży. Nocleg odbywa się w Komorze Ważyn- na jednej sali wieloosobowej udostępnione są łóżka piętrowe.
Obowiązuje opłata za wypożyczenie pościeli.

3 dzień:
Około godziny 9:00 wyjazd z kopalni.
Śniadanie w restauracji na powierzchni.
KRAKÓW to duże miasto leżące na południu Polski w województwie małopolskim. Było ono drugą- po Gnieźnie stolicą Polski. Z Krakowem wiąże się legenda o trębaczu, który ostrzegał hejnałem przed niebezpieczeństwem. Strzała wroga trafiła w jego pierś- trębacz zginął a hym się urwał. Na pamiątkę tego w Krakowie o godzinie 12.00 jest grany ten hejnał z Wieży Mariackiej cztery razy, w każdą stronę świata. Zwiedzimy tutaj najciekawsze zabytki: WZGÓRZE WAWELSKIE- na nim Katedrę i Dzwon Zygmunta (bilet), Groby Królewskie. Następnie pokonamy DROGĘ KRÓLEWSKĄ- to szlak uroczystych monarszych wjazdów koronacyjnych, pogrzebowych pochodów oraz procesji- ciesząc się widokiem stojących przy niej obiektów. Zobaczymy Dom Długosza, Dom Dziekański, zabytkową ulicę Kanoniczą, Collegium Maius, plac św. Marii Magdaleny. Następnie wejdziemy na RYNEK z Sukiennicami, przy którym stoi słynny KOŚCIÓŁ MARIACKI z ołtarzem mistrza Wita Stwosza (bilet). Jeżeli starczy nam czasu i chęci możemy zerknąć też na Barbakan oraz Bramę Floriańską.Po zakończeniu zwiedzania Krakowa- wyjazd w drogę powrotną.
Obiadokolacja w trasie.
Przyjazd pod szkołę i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Powyższy program jest orientacyjny i może ulec zmianie.


Cena:
~ na zapytanie
Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok.
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt:
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

Świadczenia:
ubezpieczenie NNW,
1 nocleg w pokojach 2-6 osobowych,
1 nocleg w kopalni soli w Komorze Ważyn (sala wieloosobowa),
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad w drodze powrotnej,
przejazd autokarem, usługa przewodnika w wyznaczonych miejscach,
opieka osoby ze strony organizatora,
bilety wstępu zgodnie z programem, opłaty drogowe i parkingowe.
W nawiasach [...] podane są propozycje fakultatywne- za dodatkową opłatą.

Proponowane dopłaty:
~ NOCLEG w HOTELU (pokoje 2- 3 os. z łazienkami): 15- 20 zł.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZE
WYCIECZKI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Opis atrakcji
:
OJCOWSKI PARK NARODOWY to 15- kilometrowy odcinek przepięknych dolin: Prądnika i Sąspowskiej. Obfituje w jaskinie, wąwozy, wywierzyska krasowe i formy skalne o mitologicznych nazwach. Bajkowość krajobrazu - kaniony o urwistych ścianach, sterczące igły skalne, grupy ostańców - zachwyca turystów już od XIX w. Najbardziej spektakularna jest Dolina Prądnika. Spotkamy tu wysokie, na kilkadziesiąt metrów, skały o fantazyjnych kształtach, wywierzyska i mnóstwo jaskiń.

JASKINIA ŁOKIETKA– jaskinia krasowa o rozwinięciu poziomym w Dolinie Sąspowskiej w północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry. Z jaskinią wiąże się legenda o Władysławie Łokietku, który schronił się w niej po ucieczce z Krakowa przed wojskami czeskiego króla Wacława II. Życie uratował mu pająk, który zasłonił otwór jaskini pajęczyną, wprowadzając w błąd pościg. Pamiątką po tym wydarzeniu są nazwy jaskini oraz poszczególnych jej komór, a także brama w kształcie pajęczej sieci, zamykająca wejście.

KOPALNIA SOLI BOCHNIA to najstarsza na ziemiach polskich kopalnia, w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. Jej początki sięgają 1248 r. Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji przypomina niezwykłe podziemne miasto, zachwycając niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami wykutymi w solnych skałach oraz oryginalnymi rzeźbami i urządzeniami wykorzystywanymi przed wiekami. Dziś wnętrza kopalni udostępniane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, dzięki którym zwiedzający w sposób niezwykle atrakcyjny mogą zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i historycznym podziemnych wyrobisk. Niezwykła sceneria i unikatowość bocheńskiej kopalni zostały docenione również przez ekspertów z Komisji Światowego Dziedzictwa UNESCO i  23 czerwca 2013 roku zapadła decyzja o dopisaniu bocheńskiej żupy do tej prestiżowej listy.

OŁTARZ WITA STWOSZA – ołtarz Zaśnięcia NMP Kościoła Mariackiego w Krakowie to nastawa ołtarzowa wykonana w latach 1477–1489 przez przybyłego z Norymbergi rzeźbiarza Wita Stwosza (ok. 1448–1533). Retabulum ma wymiary 11 × 13 m.; wysokość największych figur wynosi ok. 2,7 m. Jest to największa w Europie gotycka nastawa ołtarzowa. Figury, których w ołtarzu jest ponad 200, wyrzeźbione są z litych kloców lipowych. Cała konstrukcja wykonana jest w drewnie dębowym, natomiast tło w modrzewiu. W predelli ukazane jest drzewo Jessego – genealogiczne drzewo Chrystusa i Marii Panny. Szafę nastawy zdobią cztery skrzydła, dwa ruchome oraz dwa nieruchome. Bryłę pentaptyku dopełnia zwieńczenie. Ołtarz Wita Stwosza, dzieło późnego średniowiecza, łączy w sobie elementy sacrum i profanum. Mistycyzm zmieszany jest z naturalistycznym realizmem. Złote szaty apostołów występują obok codziennych ubiorów noszonych w średniowiecznym Krakowie. Obok wzniosłych religijnych scen ukazane zostało życie w jego codzienności.

PODZIEMIA RYNKU GŁÓWNEGO KRAKOWA - Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim, można nie zdawać sobie sprawy, ze pod ziemią, na głębokości kilku metrów, kryje sie prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. Powstanie tej interaktywnej wystawy umożliwiły badania archeologiczne, w czasie których odkryto ogromne bogactwo śladów wielowiekowej historii tego miejsca. Pod płytą Rynku powstał więc unikatowy na skalę europejską rezerwat archeologiczny o powierzchni blisko 4000 m2, który daje możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Podziemna ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Krakowa, ale też związki, jakie łączyły to miasto z najważniejszymi w średniowiecznej Europie ośrodkami handlu i kultury. Ukazuje też znaczenie ówczesnej stolicy Polski w działalności związku hanzeatyckiego.

Organizator:
P.T.T. RAMIS-BORT BIURO PODRÓŻY
ul. Św. Rocha 13/15, lokal 116
15-879 BIAŁYSTOK
te. 691798400, 858798400