WILEŃSKIE BALLADY (1 dzień)

WYCIECZKI DLA FIRM » WYCIECZKI ZAGRANICZNE

TRASA: WILNO

1 dzień
06:00 wyjazd i rozpoczęcie wycieczki. Przejazd do WILNA.
11:30 spotkanie z przewodnikiem w Wilnie i zwiedzanie miasta wg opisu jak niżej.
Zwiedzanie rozpoczynamy od * OSTREJ BRAMY w której zobaczyym cudowny obraz Matki Boskiej o której Mickiewicz napisał: "Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie!". Nastepnie zobaczymy MUZEUM MICKIEWICZA w domu, w którym mieszkał poeta (bilet). Można tu zobaczyć przedmioty związane z wieszczem, m. in. krzesło poety przywiezione z Paryża, oraz częśćsprzętów domowych z jego mieszkania. UL. ŚWIĘTOJAŃSKA- księgarnia Zawadzkiego. Tu w 1822 r. po raz pierwszy drukiem wydano „Ballady i romanse” Mickiewicza. UNIWERSYTET WILEŃSKI w którym studiował poeta (bilet). ZAUŁEK LITERACKI: w domu pod nr 5 mieszkał przez pewien czas wieszcz co upamiętnia tablica. CELA KONRADA w Klasztorze Bazylianów w którym więziony był Mickiewicz (z zewnątrz). Kamienica przy ulicy WIELKIEJ 22, z której w 1824 r. wyjechał wydalony z Wilna Mickiewicz. POMNIK Adama Mickiewicza w Zaułku Gotyckim, kościół św. Anny, kościół św. Ducha. Ponadto w programie: ANTOKOL- kościół św. Piotra i Pawła. CMENTARZ na Rossie: nekropolia na którym znajdziemy grób matki Józefa Piłsudskiego i serce jej syna, górkę literatów- groby Syrokomli, Lelewela, Wiwulskiego i in. ULICA ZAMKOWA: główny trakt Starego Miasta.
15:30 zakończenie zwiedzania, obiad i czas wolny.
18:30 wyjazd do Polski.
Powrót i zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

CENA:
~ na zapytanie
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt:
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

ŚWIADCZENIA:
Transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, pakiet ubezpieczeń NNW + KL.
Opieka przewodnika w Wilnie.
W ofercie znajdują się także propozycje wejść do obiektów- płatnych dodatkowo.

DOPŁATY:
~ bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400