NAD BRZEGIEM DUNAJCA (3 DNI)

WYCIECZKI DLA FIRM » WYCIECZKI KRAJOWE

ATRAKCJE PROGRAMU:
WĄWÓZ HOMOLE- CZORSZTYN-
PI
ENINY: SOKOLICA- TRZY KORONY-
WZGÓRZE WAWELSKIE W KRAKOWIE


PROGRAM WYCIECZKI:
* KRAKÓW: WAWEL- Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie (bilet); Droga Królewska- Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice, Rynek, ul. Kanoniczna, Collegium Maius, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza (bilet).
* CZORSZTYN: zwiedzamy ruiny zamku na skalistym wzgórzu. Oglądamy ekspozycje przedstawiające dzieje zamku oraz historię budowy zapory i zalewu w Czorsztynie (bilet).
* PIENINY: to pasmo górskie sięgające od Szczawnicy do doliny Popradu. Duża odporność budujących Pieniny skał wapiennych na erozję spowodowała wypreparowanie ich z fliszowej osłony, dzięki temu powstały efektowne formacje skalne (przykładowo: Trzy Korony, Sokolica, Czertezik). Najatrakcyjniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmentem pasma są Pieniny Właściwe. Północne zbocza opadają ku dolinom łagodnie, zaś od południa w stronę Dunajca zbocza obrywają się efektownie ścianami wapiennymi o wysokości dochodzącej do 300 m. Największą atrakcją tej części Pienin jest Spływ Dunajcem Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, Pieniny cechuje różnorodna szata roślinna. Wpływają na to, między innymi, następujące czynniki: podłoże wapienne, specyficzny klimat, brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń, stromość części stoków uniemożliwiająca rozrastanie się lasów, sąsiedztwo Tat. Zdecydowało to o przetrwaniu reliktów flory trzeciorzędowej (chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sawina, dębik ośmiopłatkowy), obecności gatunków i odmian endemicznych (mniszek pieniński, pszonak pieniński), roślin wysokogórskich i kserotermicznych oraz swoistych zespołów muraw naskalnych na południowych zboczach. Przejście szlakiem na TRZY KORONY lub SOKOLICĘ.
* WĄWÓZ HOMOLE: położony w tzw. „Małych Pieninach”, uważany jest za największa ich ciekawostkę. Tworzą go głęboko wyryte w skale zbocza w kształcie litery V (bilet). * DĘBNO: drewniany kościół klasy „0” z XV wieku (wstęp).
* SPŁYW DUNAJCEM tradycyjny spływ przełomem Dunajca na tratwach flisackich słowackich lub polskich (bilet).

CENA:
~ na zapytanie
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt:
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

ŚWIADCZENIA:
2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiadokolacje.
Transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, pakiet ubezpieczeń NNW, usługi przewodnickie, opieka pilota. Opłaty parkigowe i opłaty drogowe. W ofercie znajdują się także propozycje wejść do obiektów- płatnych dodatkowo.

DOPŁATY:
~ bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
~ obsługa DJa: 400 zł/ grupa.
~ kolacja uroczysta: 60 zł/ os. z muzyką mechaniczną, dwa dania gorące, zimne przekąski, kawa, herbata, napoje chłodzące. Alkohol płatny dodatkowo.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400