ŚWITEZIANKA (4 dni)

WYCIECZKI DLA FIRM » WYCIECZKI ZAGRANICZNE

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE:
STARE MIASTO GRODNO- MUZEUM MICKIEWICZA W NOWOGRÓDKU- ZAMEK W MIRZE- ZAMEK FORTECA NIEŚWIEŻ- JEZIORE ŚWITEŹ- MICKIEWICZOWSKIE ZAOSIE- STARÓWKA MIŃSK (4 DNI)

I dzień
07:00 Wyjazd z Białegostoku. Przekroczenie granicy polsko- białoruskiej. Przyjazd do GRODNA, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pomnik, muzeum i grób Elizy Orzeszkowej, Stary i Nowy Zamek Stefana Batorego, cerkiew Kołożska z XII w, Kościół Farny p.w. Św. Franciszka Ksawerego i inne zabytki Grodna. Przejazd do BOHATYREWICZ – gdzie obejrzymy grób znanych z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii. Następnie w planie krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik polskich powstańców styczniowych w lesie w Bohatyrewiczach.
19:00 Przejazd do hotelu, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

II dzień
08:00 Śniadanie. Przyjazd do NOWOGRÓDKA- dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Muzeum, pomnik i Kopiec Adama Mickiewicza, Kościół Farny – miejscu ślubu króla Władysława Jagiełły oraz chrztu A. Mickiewicza, ruiny średniowiecznego zamku Mendoga z XI w. Przejazd do miejscowości MIR, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO. Przejazd do NIEŚWIEŻA – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów, zwiedzanie zamku Radziwiłłów. Jezioro ŚWITEŹ – krótki pobyt i panorama krajobrazu. ZAOSIE – zwiedzanie rodzinnego dworku Adama Mickiewicza.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

III dzień
08:00 Śniadanie. Przejazd do MIŃSKA oraz zwiedzanie - kościół p.w. św. Szymona i Heleny zwany "czerwonym kościołem", ratusz, dawny zespół klasztorny bernardynek (obecnie sobór prawosławny), dwór Wańkowiczów, dom - Stanisława Moniuszki (miejsce kilkunastoletniego pobytu słynnego kompozytora); podziemne centrum handlowo-gastronomiczne, katedra, sobór św. Ducha, Wyspa Łez, Cmentarz Kalwaryjski.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

IV dzień
08:00 Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Białegostoku.
Poznajemy miasto BARANOWICZE (pomnik Mickiewicza, kościół), pozostałości Rejonu Umocnionego Baranowicze (bunkry i fortyfikacje). Następnie odwiedzimy SŁONIM z kościołem Św. Andrzeja, klasztorami Bernardynów i Bernardynek, synagogą i pałacem Albertyn nad Issą). Przystaniemy w SYNKOWICZACH przy obronnej gotyckiej cerkwi św. Michała. Przyjazd do Białegostoku w późnych godzinach wieczornych.

Powyższy program jest orientacyjny i może ulec zmianie.

CENA:
~ na zapytanie
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt:
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

ŚWIADCZENIA:
przejazd autokarem klasy LUX, opłaty drogowe, parkingowe i graniczne.
3 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania,
Koszt voucherów turystycznych, ubezpieczenie NNW i KL.
Usługi przewodnickie na Białorusi, opieka osoby ze strony organizatora.
Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu oraz przewodników w zwiedzanych obiektach, kosztu wiz białoruskich i obsługi wizowej: 50 EURO/os. W ofercie znajdują się także propozycje wejść do obiektów- płatnych dodatkowo.

 

DOPŁATY:
~ bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.

 

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400