KRZYŻACY

WYCIECZKI SZKOLNE » 1 DNIOWE

ORIENTACYJNY PROGRAM:
06:00 Wyjazd spod szkoły.
10:00 Przyjazd do Nidzicy i zwiedzanie zamku krzyżackiego z przewodnikiem (bilet wliczony).
12:00 Przyjazd do Grunwaldu i spacer z pilotem na pole bitwy: panorama Pomnika Zwycięstwa i makiety pola bitwy grunwaldzkiej. Fakultatywnie: zwiedzanie muzeum (płatne dodatkowo).
14:00 Olsztyn: zwiedzanie Starego Miasta- Wysoka Brama, budynek Gazety Olsztyńskiej, dziedziniec Zamku i wieża (bilet), ulica Staromiejska i ratusz, kościół konkatedralny św. Jakuba, pomnik Jana Nepomucena; seans w Planetarium (bilet).

NIDZICA: poznawanie Warmii i Mazur nie można uznać za kompletne bez obejrzenia stojącego od wieków zamku w Nidzicy. A może taka wycieczka pozwoli nam na chwilę cofnąć się do czasów pięknych księżniczek i dzielnych rycerzy? Zamek powstał w drugiej połowie XIX w. we stylu gotyckim na niewielkim wzgórzu, a nieopodal płynie rzeka Nida. Zbudowano go na planie prostokąta, który tworzy mały dziedziniec zamknięty czterema skrzydłami. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem (bilet).
OLSZTYN: stolica województwa warmińsko-mazurskiego, leży w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego stanowiącego fragment makroregionu Pojezierza Mazurskiego, nad rzekami Łyną i Wadąg. Olsztyn leży na terenie historycznej Warmii. Pod względem fizjograficznym jest miastem nietypowym w skali kraju. W jego granicach administracyjnych znajduje się 11 jezior i ponad 1800 ha lasów. Wszystkie formy terenów zieleni w mieście stanowią ponad 50% powierzchni miasta. Olsztyn przecina dolina rzeki Łyny. Zróżnicowane warunki geologiczne spowodowane są położeniem miasta w paśmie moren czołowych ostatniego zlodowacenia. Klimat miasta uwarunkowały lokalne elementy środowiska: rzeźba terenu, znaczne powierzchnie lasów oraz liczne jeziora. Jest to typowy klimat pojezierny. Patronem Olsztyna jest św. Jakub Starszy, opiekun wędrowców. Jego wizerunek, z muszlą w jednej ręce i laską w drugiej, stanowi herb miasta. Również flaga Olsztyna zawiera jeden z atrybutów św. Jakuba – muszlę, która w Europie jest symbolem Szlaku Jakubowego
Olsztyn to nie tylko uroczo położone miasto, ale gród mający ponad 650-letnią historię. Ślady jej pozostały do dzisiaj, a duch wielu znakomitości unosi się nad Starym Miastem. Architektura obronnej Warmii XIV w., niepowtarzalna secesja wieków XIX i XX, interesujące spektakle, koncerty, wystawy – to wszystko sprawia, że ci którzy zdecydowali się tu przyjechać, chętnie wracają. Spacerując uliczkami Starego Miasta podziwiać można pozostałości murów obronnych, masywną sylwetkę zamku i niezwykłą architekturę średniowiecznej katedry św. Jakuba. Kościół zbud. w 2 połowie XIV w. Wykonanie późnogotyckich sklepień i ukończenie wieży przypadło na XVI w. Najważniejszym dziełem jest ołtarz w prawej nawie. Tryptyk po zamknięciu przedstawia scenę Zwiastowania. Organy główne i boczne pochodzą z warsztatu organmistrzowskiego firmy „Terlecki” z Królewca. W latach 1898–1900 organistą był tu Feliks Nowowiejski, kompozytor „Roty” i „Legendy Bałtyku”. W 1973 r. stał się współkatedrą czyli katedrą biskupią na równi z katedrą fromborską
GRUNWALD: wieś położona w województwie warmińsko- słowo wywodzi się od Grünefelde (zielone pole – miejscowość i bitwa). W roku 1410 rozegrała się tu jedna z największych bitew średniowiecza: 5 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy[4] i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została jednak wykorzystana dla całkowitego zniszczenia zakonu.

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem, bilety wstępu zgodnie z programem, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW, opieka osoby ze strony organizatora na czas realizacji programu.

Dodatkowo proponujemy:
-* zwiedzanie Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem: 10 zł
-* obiad: 16- 20 zł.

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania: ok. 12- 13 godzin.
Podane ceny są poglądowe i mają na nie wpływ następujące czynniki: liczba uczestników, liczba opiekunów, termin wyjazdu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok a w miesiącach innych niż maj czerwiec proponujemy interesujące rabaty. Aby otrzymać aktualną ofertę proszę kliknąć "do koszyka" a następnie wypełnić formularz zamówienia on-line. Wypełnienie zamówienia nie zobowiązuje do zakupu świadczenia.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400, ramisbort@wp.pl