KRAINA PIĘKNA JAK BAŚŃ

WYCIECZKI SZKOLNE » 1 DNIOWE

PROGRAM WYCIECZKI:
WIGRY: klasztor Kamedułów na Płw. Wigierskim (zwiedzamy krypty- katakumby, eremy, kościół, wieżę zegarową, Apartamenty Papieskie, Kaplicę Papieską, przystań). REJS STATKIEM TRYTON po Jez. Wigierskim [+ 20 zł].
GÓRA CISOWA: zwana także z racji wyglądu Suwalską Fudżijamą, wzniesienie przypominające krater wulkanu.
OZ TURTULSKI, WISZĄCA DOLINA: panorama polodowcowych form geologicznych z punktu widokowego TURTUL położonego przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ozy są to wały wzgórz zbudowane z piasków i żwirów. Oz turtulski ciągnie się dnem doliny Czarnej Hańczy. Ma długość 2,8 km, tworzy go 13 rozciągniętych pagórków.
JEZ. HAŃCZA: najgłębsze w Polsce i całej środkowej części Niżu Środkowoeuropejskiego. Spacer wzdłuż jego brzegu.
STAŃCZYKI: zobaczymy tu słynne monumentalne wiadukty kolejowe nad malutką rzeką Błędzianką (bilet).

FAKULTATYWNIE:
ognisko: 4 zł., kiełbaski: 4.,
obiad: 16- 20 zł.

ŚWIADCZENIA:
przejazd autokarem, bilety wstępu zgodnie z programem, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW. Opieka pilota- przewodnika.

 

WAŻNE INFORMACJE:
Wyjazd może się odbyć przy wykupieniu minimum 40 miejsc płatnych.
Cena obowiązuje dla wycieczek ropoczynających się w Białymstoku ale oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc.
Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400