NO POKAŻ SIĘ ŻUBRZE

WYCIECZKI SZKOLNE » 1 DNIOWE

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem, bilety wstępu zgodnie z programem, ognisko z kiełbaskami, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW, ognisko z kiełbaskami. Opieka pilota- przewodnika na czas realizacji programu.

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania: ok. 8 godzin.
Podane ceny są poglądowe i mają na nie wpływ następujące czynniki: liczba uczestników, liczba opiekunów, termin wyjazdu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok a w miesiącach innych niż maj czerwiec proponujemy interesujące rabaty. Aby otrzymać aktualną ofertę proszę kliknąć "do koszyka" a następnie wypełnić formularz zamówienia on-line. Wypełnienie zamówienia nie zobowiązuje do zakupu świadczenia.

P.T.T. RAMIS-BORT BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
ramisbort@wp.pl, +48858798400.

PROGRAM WYCIECZKI:
REZERWAT ŻUBRÓW i Tarpanów (bilet). W pierwszej połowie XIX wieku jedyną naturalną ostoją żubra nizinnego była Puszcza Białowieska. Liczebność populacji białowieskiej aż do wybuchu I wojny światowej oscylowała w granicach 350-1898 osobników, a tuż przed wojną odnotowano 727 sztuk żubrów. Wojna, która przetoczyła się przez teren Puszczy, zapoczątkowała dzieło zniszczenia jej fauny. Pierwszy zwierzyniec utworzono już tu w 1929 roku (bilet). jako pierwsze przywiezione zostały do Białowieży - pochodzący z Niemiec - samiec Borusse, mający domieszkę krwi żubra kaukaskiego i żubrobizon Kobold - pochodzący z Danii. Dziś w rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym) i wilki.
BIAŁOWIEŻA: Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Siedzibą Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego jest nowoczesny budynek, w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie z przewodnikiem i wjazd windą na taras widokowy (bilet) .
DĘBY KRÓLEWSKIE: szlak pokazujący jedne z najstarszych drzewostanów Puszczy Białowieskiej. O wartości tych drzew świadczą nadane im imiona polskich królów. Przy każdym dębie ustawiona jest tabliczka z informacjami dotyczącymi wieku i wymiarów pomnika przyody oraz dotyczącymi danego króla. Od dębu do dębu prowadzi drewniana kładka. Miejsce to jest więc scieżką edukacyjną zarówno z punktu widzenia botaniki, jak i historii Polski (bilet).

Dodatkowo proponujemy:
-* WĄSKOTORÓWKA [+ 23 zł]: przejażdżka zabytkową kolejką przez dzikie i malownicze ostępy Puszczy Białowieskiej
-* BIAŁOWIESKI EXPRESS: przejazd kolejką turystyczną na kołach wokół Białowieży.
-* ognisko [+ 4 zł]
-* kiełbaski [+ 4 zł]

-* obiad: [+ 16- 20 zł]

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania: ok. 8 godzin.
Wyjazd może się odbyć przy wykupieniu minimum 42 miejsc płatnych + 3 opiekunów gratis. Cena obowiązuje dla wycieczek ropoczynających się w Białymstoku ale oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc.