MAGICZNE PODLASIE (3 DNI)

WYCIECZKI DLA FIRM » WYCIECZKI KRAJOWEPROGRAM WYCIECZKI
:

I DZIEŃ
Wyjazd w godzinach porannych.
Przejazd do TYKOCINA.
Historia tego miasteczka rozpoczyna się w latach istnienia Księstwa Mazowieckiego. Tykocin nabył prawa miejskie w 1425 r. dzięki staraniom księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Rządzący miastem wójtowie przekazywali władzę dziedzicznie, aż do 1542 r. Wtedy to miasto przeszło pod władanie króla Zygmunta Augusta. Duży wkład w historii Tykocina mieli Żydzi. Pierwsze osadnictwo żydowskie sięga początków XVI w. Wybudowana w 1642 r. murowana synagoga pozostała nieocenioną pamiątką z ówczesnych lat. Miasto otrzymywało także kolejne przywileje od samych królów: Stefana Batorego oraz Władysława IV. W 1655 r. w Tykocinie zmarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł. Kolejną ważną postacią historyczną związaną z tym miastem jest Stefan Czarniecki. Otrzymał on Tykocin i całe starostwo od króla Jana Kazimierza. Była to forma wynagrodzenia za zasługi w wojnie ze Szwedami. Zwiedzimy tutaj: barokowy Kościół p.w. Trójcy Świętej – wybudowany dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu. Wnętrze kościoła składa się z trzech naw, ściany są ozdobione polichromią, zaś ołtarz główny pięknie pozłacany. Kościół posiada również zabytkowe, rokokowe organy. Wielką Synagogę (bilet): jej wnętrze przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu na zdobnictwo ścian. Widnieją na nich bowiem ogromne XIX– wieczne tablice z napisami w języku hebrajskim i aramejskim- cytaty biblijne i teksty modlitw. Główna sala modlitewna ma wysokość 9 metrów. W jej centralnym punkcie znajduje się birma. Jest ona swego rodzaju amboną, z której odczytywana jest Tora. Na wschodniej ścianie sali mieści się szafa ołtarzowa – Aron ha-kodesz, która przechowuje zwoje Tory. Małą Synagogę czyli Dom Talmudyczny. Pierwotnie budynek mieścił szkołę religijną i stanowił dom talmudyczny. Dziś znajdują się tu bogate zbiory judaiców. Rynek – jest wyjątkowym zabytkiem urbanistycznym miasta. Istnieje od momentu powstania Tykocina, jednak obecny wygląd zachował z XVIII w. Środek głównego placu zdobi dwumetrowy pomnik Stefana Czarnieckiego. Rynek otaczają zabytkowe budynki, a najważniejszym z nich jest kościół p.w. Trójcy Świętej. Cały plac ma niepowtarzalny charakter ze względu na kamienistą drogę wokół rynku, oraz dywany kwiatów latem. Alumnat – ufundowany przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w poł. XVII w. dom wojskowy, który przetrwał do dziś. Przeznaczony wówczas dla weteranów i inwalidów wojennych budynek, obecnie pełni funkcje domu wycieczkowego. Jego staropolska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa alumnare – żywić, wychowywać. Zamek króla Zygmunta II Augusta na brzegu Narwi (bilet). Za jego panowania zamek stanowił rezydencję królewską z arsenałem konnym, skarbcem i biblioteką. Historia tej budowli wiąże się z takimi postaciami historycznymi jak: Janusz Radziwiłł, Stefan Czarniecki, August II Mocny i Jan Klemens Branicki. Zabytek w swoim istnieniu był kilkakrotnie niszczony, zarówno przez ludzi, jak i pożary.
Następnie przejazd do NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO - zwanego potocznie „Polską Amazonią” (bilet). Narew jest rzeką typowo nizinną, wije się licznymi zakolami tworząc labirynt. Park został utworzony aby ochronić unikalny system rzeczny z ogromnym bogactwem świata roślin i zwierząt oraz niedostępne bagna porośnięte gąszczem szuwarów. Stwierdzono tu występowanie 203 gatunków, wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej lub europejskiej, m.in. bielik, derkacz i wodniczka. Zwiedzanie Parku zaczniemy w Kurowie: w zabytkowym dworku otoczonym parkiem mieści się jego siedziba. Tam zapoznamy się z ekspozycją przyrodniczą. Wystawa umożliwia przyjrzenie się z bliska ptakom, na przykład czapli, bielikowi czy kuropatwie oraz ssakom takim jak bóbr czy borsuk. Przedstawiane okazy nie są umieszczone w gablotach, ale w ekspozycjach ukazujących ich naturalne środowisko życia, np. bobra możemy podziwiać w żeremiu, czaplę w zaroślach, a łabędzia wysiadującego jaja w gnieździe. Następnie udamy się podpatrywać dziką przyrodę. Najlepszym do teog miejscem będzie kładka Śliwno Waniewo. To drewniany pomost poprowadzony nad rzeką i jej rozlewiskami. Pierwsze co nas czeka to przeprawa pływającą platformą przez rzekę. Po zejściu z platformy poruszamy się drewnianymi kładkami nad rozlewiskami rzeki. Na środku trasy stoi wieża obserwacyjna, z której można obserwować dziesiątki gatunków ptaków oraz co najważniejsze piękne krajobrazy ciągnące się horyzontem w nieskończoność.
Następnie przejazd do BIAŁEGOSTOKU. Wg legendy, gdy wielki książę litewski Gedymin polował w Puszczy Bielskiej- wieczorem odpoczywał nad czystym i wartkim strumieniem. Miał wtedy powiedzieć: "Czysty, biały stok. Można by nad nim zbudować dwór myśliwski albo i wieś założyć." Wkrótce nad strumieniem wybudowano dwór, a potem wieś o nazwie Biały Stok. Tyle legendy. Dwór nad rzeką Białą powstał bowiem dopiero na przełomie XV i XVI wieku. "Złote lata" miasta wiążą się z osobą Jana Klemensa II Branickiego. Sprawował on najwyższe urzędy w państwie: był hetmanem wielkim koronnym, kasztelanem krakowskim, pierwszym świeckim senatorem Rzeczpospolitej i wreszcie kontrkandydatem Stanisława Augusta Poniatowskiego do tronu polskiego. Zobaczymy tutaj: Zespół pałacowo – parkowy Branickich (z zewnątrz) najcenniejszy zabytek Białegostoku, zwany także Wersalem Podlasia, Wersalem Północy czy także Polskim Wersalem. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej. Park wokół rezydencji jest usytuowany na dwóch parterach (poziomach): górnym i dolnym. Wynika to z ukształtowania terenu. Pałacyk Gościnny Branickich – jest to piękna barokowa architektura pochodząca z XVIII w. Obecnie mieści się tu Urząd Stanu Cywilnego – Pałacyk Ślubów. Ratusz– budowla późnobarokowa, zbudowana w latach 1745-1761 z wieżą zegarową z fundacji Jana Klemensa Branickiego. Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy – to cerkiew katedralna mieszcząca się przy ul. Lipowej. Została wzniesiona w XIX w., jej wnętrze ma charakter bizantyjski. Nad wejściem znajduje się wieża z pięcioma dzwonami. Archikatedra - to świątynia neogotycka. Budowla zachwyca swoimi rozmiarami oraz ciekawą historią. Czerwona cegła i dwie strzeliste wieże są elementami najbardziej charakterystycznymi dla tej budowli. Kościół św. Rocha –  wzniesiony na wzgórzu z 83 – metrową wieżą jest najciekawszym przykładem modernizmu w polskiej architekturze sakralnej. Świątynia została wybudowana w latach 1927 -1940 jako pomnik niepodległości. Postawiona jest na planie ośmiokąta, do którego boków przylegają prezbiterium, zakrystia i dwie kaplice. Charakterystycznym komponentem w budowie świątyni jest symbol gwiazdy umieszczony we wszystkich elementach: dekoracji, cięciach w betonie, stropach i pilastrach. Strzelista wieża jest wykończona 3- metrową figurą Matki Boskiej, u stóp której umieszczona jest piastowska korona. Kościół jest otoczony murem przypominającym wały obronne z czterema narożnymi wieżyczkami. Na murze od ul. Lipowej widoczna jest duża rzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza. Wnętrze przyciąga niezwykłą symetrycznością i dokładnością każdego z elementów. Motyw gwiazdy jest widoczny nawet w kratkach bram.
Następnie przejazd do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

II DZIEŃ
Śniadanie w godzinach porannych.
Wyjazd z hotelu i przejazd do SUPRAŚLA.
Jedno jest tylko miasto na całym Podlasiu ukryte w środku Puszczy Knyszyńskiej i mające ponad 500-letnią tradycję, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Polski, Białorusi o Litwy. Tym niepowtarzalnym miejscem, jest położony na wielkiej polanie - Supraśl. Mimo że jego „oficjalną” historię rozpoczyna osiedlenie się w 1500 r. zakonników reguły Świętego Bazylego Wielkiego, zabytki archeologiczne z epoki kamienia, brązu i żelaza, przesuwają metrykę osadnictwa na tym terenie o co najmniej 2-3 tysiące lat. Zwiedzimy zabytki miasta: Klasztor Męski Zwiastowania NMP. To kompleks budynków pobazyliańskich wraz z rekonstruowaną cerkwią obronną w stylu gotycko-bizantyjskim (wzniesiona w latach 1503-1511), Pałacem Opatów (1635-1655), w którym mieści się obecnie Punkt Muzealny i brama dzwonnica (1752). Pałac Buchholtzów (obecnie Liceum Plastyczne) to eklektyczny pałacyk – willa w stylu francuskiego i włoskiego renesansu z licznymi elementami klasycyzmu i secesji. W skład wchodzą również stajnia, wozownia, stróżówka oraz zachowane fragmenty parku. We wnętrzach pałacu zachowało się wiele elementów pierwotnego wystroju i wyposażenia. Muzeum Ikon w Pałacu Archimandrytów. Wnętrza dziewięciu sal różnią się aranżacją, którą tworzy oprawa świetlna, obraz oraz dźwięk - wypełniający wnętrza chóralny śpiew modlących się mnichów. Zwiedzający przechodzą między innymi z pustelniczej pieczary do celi mnicha piszącego ikonę, z cerkwi do wiejskiej chaty z domowym ołtarzykiem. Muzeum prezentuje jednak przede wszystkim ikony. W większości odebrane przemytnikom i przekazane placówce przez służby graniczne.
Następnie przejazd na SZLAK TATARSKI. Zobaczymy tam szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie i architektonicznie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. W Bohonikach największą atrakcją jest meczet (opłata). Budynek jest okryty czterospadowym dachem z wieżyczką wykończoną kopułą i półksiężycem. Podłogi są wyścielone kobiercami, zaś na ścianach wiszą muhiry – dekoracyjne tkaniny z wersetami z Koranu. Bohoniki to miejscowość, w której mamy możliwość zobaczyć największy cmentarz muzułmański w Polsce. Wejście na Mizar stanowi okazała brama, na której widnieją napisy w trzech językach: arabskim, białoruskim i polskim. Starsze mogiły mają charakterystyczną konstrukcję, składającą się z dwóch kamieni nagrobkowych – u głowy i u stóp zmarłego. Kruszyniany położone wśród Pagórków Nadświsłockich to wieś, w której także znajdziemy wiele śladów tradycji tatarskich, przede wszystkim meczet i mizar. W meczecie poznamy charakterystyczne dla świątyń tego typu wyposażenie: mihrab, czyli wnęka określająca kierunek świętego miasta muzułmanów Mekki oraz minbar – miejsce z którego duchowny przewodniczy modlitwie. Podczas pobytu będziemy mogli spróbować i zakupić różnych potraw kuchni tatarskiej.
Następnie przejazd do AUGUSTOWA. Wieczorny spacer po bulwarach i na plażę miejską. To ulubione miejsce odpoczynku tutejszych mieszkańców. Zlokalizowana nad pięknym jeziorem Necko przyciąga gości nie tylko z Polski ale i również zza granicy. Bulwary to wspaniały deptak przyległy do plaży. Liczne pagórki, mosty i wzniesienia nie pozwolą nam ani na chwilę na nudę, a my sami będziemy zachwyceni tym miejscem.
Następnie przejazd do hotelu.
Obiadokolacja z daniem przygotowanym z augustowskich ryb.
Nocleg.

III DZIEŃ
Śniadanie w godzinach porannych.
Przejazd do WIGIER. W "zamierzchłych" czasach było to ulubione miejsce polowań wielkich książąt litewskich i królów polskich. Już za czasów Księcia Witolda istniał tu dworek myśliwski. Jan II Kazimierz - po "potopie" - postanowił wypełnić swoje śluby lwowskie i przekazał aktem z 6 stycznia 1667 roku Jezioro Wigierskie wraz z otaczającą puszczą, zakonowi kamedułów. W rok później nastąpiła ich uroczysta introdukcja. Początkowo zakonnicy zamieszkali we dworze i drewnianych zabudowaniach, lecz po pożarze w 1671 roku rozpoczęli budowę kościoła i murowanego klasztoru. Wówczas powstało 17 eremów. Od strony wjazdu na wyspę, którą połączono groblą z lądem, zbudowano wieżę zegarowa, refektarz, dom gościnny dla świeckich osób, dom królewski, domek furtiana oraz pomieszczenia gospodarcze i piwniczne. Na zachodnim krańcu wyspy założono sad i ogród botaniczny, a w części południowej zwierzyniec. Stworzono również staw rybny w zatoce jeziora. W latach 1694-1745 wzniesiony został także barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny - wg projektu Piotra Putiniego. W naszym programie zwiedzanie kościoła, katakumb terenów klasztornych oraz wejście na wieżę zegarową (opłata). Następnie rejs statkiem po Jeziorze Wigierskim (bilet).
Przejazd do WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. Zwiedzanie Muzeum Wigier (bilet) będzie dla nas wycieczką w czasie i przestrzeni – rozpoczniemy od wystawy epoce lodowcowej na Suwalszczyźnie, obejrzymy makietę fragmentu lodowca z trójwymiarowymi zdjęciami śnieżnych pustyń. Następnie czeka nas skok na głęboką wodę – wirtualna podróż batyskafem na dno jeziora Wigry. Najpierw na monitorach widzimy życie na powierzchni, później zanurzamy się w ciemne i zimne głębiny – mijamy rośliny, ryby. Przez „peryskop” można podglądać wigierskie pejzaże w różnych okresów historycznych. Z pomostu w kolejnej sali widać panoramę jeziora, słychać ptaki. Kontynuując wirtualną wędrówkę, możemy wejść na miękkie torfowisko otaczające leśne jeziorko, zajrzeć do dziupli drzewa, poczuć się odkrywcą…
Po zakończonym zwiedzaniu obiad w stylu litewskim (rosół, kartacze).
Wyjazd w drogę powrotną.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA:
~ na zapytanie 
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt: 
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

ŚWIADCZENIA:
2 noclegi w pokojach 2- 3 osobowych, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad.
Transport autokarem klasy LUX, opłaty parkingowe, opłaty drogowe, pakiet ubezpieczeń NNW, opieka pilota, usługi przewodników miejscowych. W ofercie znajdują się także propozycje wejść do obiektów- płatnych dodatkowo.

DOPŁATY
~ bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
~ obsługa DJa: 400 zł/ grupa.
~ kolacja uroczysta: 60 zł/ os. z muzyką mechaniczną, dwa dania gorące, zimne przekąski, kawa, herbata, napoje chłodzące. Alkohol płatny dodatkowo.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy 
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400