NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ

WYCIECZKI SZKOLNE » 1 DNIOWE

ŚWIADCZENIA:
przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępów do wyszczególnionych obiektów (oprócz opcji fakultatywnych), opieka osoby ze strony organizatora na czas realizacji programu. Standardowe grupy minimum 42 osoby płatne + 3 opiekunów.

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania: ok. 5 godzin.
Podane ceny są poglądowe i mają na nie wpływ następujące czynniki: liczba uczestników, liczba opiekunów, termin wyjazdu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok a w miesiącach innych niż maj czerwiec proponujemy interesujące rabaty. Aby otrzymać aktualną ofertę proszę kliknąć "do koszyka" a następnie wypełnić formularz zamówienia on-line. Wypełnienie zamówienia nie zobowiązuje do zakupu świadczenia.

P.T.T. RAMIS-BORT BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
ramisbort@wp.pl, +48858798400.

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM
08:30 Wyjazd spod szkoły.
09:00 Krótkie zwiedzanie Sanktuarium w Świętej Wodzie.
10:00 Wizyta w warsztacie garncarskim w Czarnej Wsi Kościelnej.
11:00 Pokaz wyrobu drewnianych łyżek w pracowni w m. Zamczysk.
12:30 Zwiedzanie pracowni wyrobu tradycyjnej tkaniny dwuosnowowej.
14:00 Fakultatynie obiad, ognisko lub Szlak Pisanki
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

PROGRAM WYCIECZKI:
SZLAK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO to podróż do czasów naszych pradziadków i ich codziennej pracy. Jest to wycieczka po starych pracowniach rzemieślników, takich jak garncarz, tkaczka oraz łyżkarz. Rzadko już można spotkać prawdziwego przedstawiciela tych zawodów, które odeszły już niemal zupełnie w niepamięć. Współczesne szkoły nie kształcą takich fachowców, a jednak praca tych, którzy jeszcze zajmują się starym rzemiosłem jest doceniana na całym świecie. Być może właśnie śladowe ilości takich rzemieślników oraz ich piękne, unikatowe bez wątpienia wyroby cieszą się popularnością nie tylko w kraju, ale także za granicą. Zajrzymy też do Świętej Wody, gdzie zobaczymy malowniczo położone sanktuarium maryjne.

PROGRAM ROZSZERZONY:
SZLAK PISANKI [dopłata 20 zł]: wizyta w Muzeum Pisanki, zwiedzanie Izby Regionalnej, pokaz wykonania pisanek.
PRACOWNIA RZEŹBIARSKA: rzeźby z drewna lipy, dębu, gruszy, klonu wykonane: nożem, siekierą, dłutem. (+ 3/4 godz.)