ŚWITEZIANKA (4 dni)

Wycieczki indywidualne

Cena:860.00

 

ŚWITEZIANKA
NOWOGRÓDEK- NIEŚWIEŻ- MIR- MIŃSK

I DZIEŃ (czwartek)

13:00 Wyjazd z Białegostoku. Przekroczenie granicy polsko- białoruskiej.
BOHATYROWICZE: to miejscowość z powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Orzeszkowa stworzyła społeczność zamieszkującą tę wieś na wzór Mickiewiczowskiego Dobrzyna. Swój rodowód Bohatyrowicze wywodzą od Jana i Cecylii, którzy osiedlili się w puszczy i ciężką pracą zdołali przekształcić niedostępny lasu w bogatą osadę. Król Zygmunt August, odwiedziwszy ten zakątek podczas polowania, miał w dowód uznania za ich wysiłek nadać Janowi i Cecylii szlachectwo. W programie odwiedziny na grobie Jana i Cecylii.
20:00 Przyjazd do miejscowości Bierezovka (Brzozówka).
Zakwaterowanie w Domu Wypoczynkowym Huty Szkła.        
Obiadokolacja, nocleg.

II DZIEŃ (piątek)
08:00 Śniadanie. Przejazd do NOWOGRÓDKA. Te miasto to pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego i jedno z najstarszych miast na Białorusi. W Nowogródku zachowało się bardzo wiele unikatowych zabytków architektury oraz innych osobliwości. Zwiedzanie: Muzeum, pomnik i Kopiec Adama Mickiewicza, Kościół Farny – miejscu ślubu króla Władysława Jagiełły oraz chrztu Mickiewicza, ruiny średniowiecznego zamku Mendoga z XI w.
Jezioro ŚWITEŹ – krótki pobyt i panorama.
Przejazd do miejscowości MIR, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO. Zakwaterowanie w Mińsku. Obiadokolacja, nocleg.

III DZIEŃ (sobota):
09:00 Śniadanie. Przejazd do centrum MIŃSKA oraz zwiedzanie - ratusz, dawny zespół klasztorny bernardynek (obecnie sobór prawosławny), dwór Wańkowiczów, dom - Stanisława Moniuszki (miejsce kilkunastoletniego pobytu słynnego Kompozytora); podziemne centrum handlowo- gastronomiczne, katedra, sobór św. Ducha, Wyspa Łez, Cmentarz Kalwaryjski,  Plac Niepodległości: budynki magistratu i mińskiego uniwersytetu, Hotel Mińsk, katolicki kościół potocznie zwany Czerwonym- świętych Szymona i Heleny. Plac Październikowy z Pałacem Republiki, Górne Miasto, kościół Jezuitów. Przedmieście Troickie, Plac Zwycięstwa, panorama imponujących budynków: m.in. budynek Narodowej Biblioteki.
Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

IV DZIEŃ (niedziela):
08:00 Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Białegostoku.
Przejazd do NIEŚWIEŻA – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów, zwiedzanie zamku Radziwiłłów.
ZAOSIE – zwiedzanie rodzinnego dworku Adama Mickiewicza.
Poznajemy miasto SŁONIM z kościołem Św. Andrzeja, klasztorami Bernardynów i Bernardynek, synagogą i pałacem Albertyn nad Issą). Przystaniemyw SYNKOWICZACH przy obronnej gotyckiej cerkwi św. Michała. Przyjazd do Białegostoku w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
przejazd autokarem klasy LUX,
3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania,
koszt voucherów turystycznych, ubezpieczenie NNW i KL,
usługi przewodnickie na Białorusi, opieka pilota.
Standard noclegów na Białorusi jest niższy niż w Polsce.

Dopłaty:
~ 55 €: koszt biletów wstępu, przewodników w zwiedzanych obiektach oraz koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej.