NAD NIEMNEM (3 dni)

WYCIECZKI DLA FIRM » WYCIECZKI ZAGRANICZNE

 

NAD NIEMNEM
PROGRAM WYCIECZKI

 

1 dzień
07:15 zbiórka uczestników, sprawdzenie listy obecności i wyjazd.
Przejazd autokarem przez granicę polsko- białoruską w Kuźnicy.
Około 10:30 przyjazd do GRODNA.
Spotkanie z przewodnikiem i rozpoczęcie zwiedzania miasta:
Kościół farny oo. Jezuitów- z XVIII wieku- symbol całego miasta, wspaniały przykład sakralnej architektury barokowej. Cerkiew Świętych Borysa i Gleba - nazywana także Kolożska; najstarsza wzmianka o niej pochodzi jeszcze z 1183 roku. Do dzisiaj zachowały się trzy z jej oryginalnych ścian - w 1859 roku jedna osunęła się do Niemna. Stary Zamek i Nowy Zamek - położone na wzgórzu, skąd rozciąga się najładniejszy widok na rzekę Niemen, dominują nad całym miastem. Dom Elizy Orzeszkowej - we wnętrzu ekspozycja poświęcona pisarce. Teatr Dramatyczny - ciekawy głównie ze względu na swoją nietypową konstrukcję, przypominającą zwężającą się ku górze koronę. Ulica Sowietskaja - główny deptak i zarazem serce Grodna. Kościół św. Bernarda- przykład baroku wileńskiego. Wielka Synagoga: w stylu eklektycznym i mauretańskim. Dom Masonów: zwany lożą masonów grodzieńskich.
BOHATYROWICZE: to miejscowość z powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Orzeszkowa stworzyła społeczność zamieszkującą tę wieś na wzór Mickiewiczowskiego Dobrzyna. Swój rodowód Bohatyrowicze wywodzą od Jana i Cecylii, którzy osiedlili się w puszczy i ciężką pracą zdołali przekształcić niedostępny lasu w bogatą osadę. Król Zygmunt August, odwiedziwszy ten zakątek podczas polowania, miał w dowód uznania za ich wysiłek nadać Janowi i Cecylii szlachectwo. W programie odwiedziny na grobie Jana i Cecylii. Następnie w planie krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik polskich powstańców styczniowych.
Przejazd do miejsca noclegu.
Zakwaterowanie i obiadokolacja.

2 dzień
08:00 Śniadanie.
Wyjazd z hotelu i przyjazd do NOWOGRÓDKA-
dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, dla naszych rodaków przede wszystkim miejsca dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza oraz zachowanych tam po nim pamiątek.
Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Kościół Farny – p.w. Przeobrażenia Pańskiego ufundowany najprawdopodobniej w roku 1395 przez ks. Witolda na miejscu pogańskiego miejsca kultu. Przez długi czas był on tylko drewniany – w takim odbył się w roku 1422 ślub sędziwego króla Władysława II Jagiełły i młodziutkiej księżny Sofi Holszańskiej, późniejszej matki następnych królów z dynastii Jagiellonów. O ślubie tym przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na zewnętrznej ścianie świątyni. W XVII w. dobudowano do niej dwie murowane kaplice w stylu „sarmackiego baroku”, a następnie przebudowano na murowaną. 12 lutego 1799 roku w kościele tym ochrzczony został Adam Mickiewicz. Wydarzeniu temu też poświęcono tablicę pamiątkową umieszczoną na jego murach. Wewnątrz znajduje się m.in. obraz Matki Boskiej Nowogrodzkiej, znany z inwokacji do „Pana Tadeusza”, z podziękowaniem dla „… Panny, co gród zamkowy nowogródzki strzeże z jego wiernym ludem…”. Zwiedzamy także ruiny zamku. Warownia w Nowogródku zbudowana została po 1241 roku przez księcia litewskiego Edywiła prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego ruskiego grodu z XII wieku. Mendog ustanowił tu stolicę państwa litewskiego, przyjął tu chrzest i w 1253 koronował się na króla Litwy. W tym czasie wzniesiono tu warownię z umocnieniami ziemno-drewnianymi, prawdopodobnie z elementami murowanymi.  Zamek wzniesiony był z cegły na fundamencie z głazów narzutowych i posiadał kształt nieregularnego czworoboku, co wynikało z kształtu wzgórza, na którym był położony. Wizyta w muzeum poświęconym twórczości Adama Mickiewicza, w odbudowanym dworze Mickiewiczów. Prezentowane eksponaty umieszczone są w domu i oficynie. Są to głównie rzeczy należące do poety takie jak zegarek czy okulary oraz elementy związane z poszczególnymi etapami życia poety. Na wystrój składają się także sprzęty domowe, fortepian oraz przedmioty codziennego użytku, które służyły rodzinie Mickiewicza lub jego znajomym. Ciekawą część ekspozycji stanowią materiały z wykopalisk w Zaosiu. Muzeum szczyci się także 9 książkami wydanymi jeszcze za życia Mickiewicza. Poza muzeum w Nowogródku istnieje jeszcze kilka innych miejsc związanych z naszym wieszczem. Zwiedzając miasteczko, niemal na każdym kroku można natrafić na pamiątkowe tablice i pomniki, ale największym z nich jest Kopiec Mickiewicza usypany w w latach 20. XX w. przez Komitet Mickiewiczowski. Ze szczytu kopca rozciąga się doskonały widok na wzgórze zamkowe, na którym królują do dziś ruiny nowogródzkiego zamku.
Jezioro ŚWITEŹ – krótki pobyt i panorama krajobrazu. Jezioro leży na wododziale Niemna i Szczary, w dorzeczu Mołczadzi, na terenie Świteziańskiego Parku Krajobrazowego. Jest pochodzenia krasowego – powstało w wyniku oberwania ziemi do podziemnej pustej przestrzeni. Poeta Adam Mickiewicz urodził się we wsi Zaosie w pobliżu Świtezi. Często bywał nad nią i zachwycał się jej pięknem. Napisał ballady Świteź i Świtezianka. W pobliżu jeziora znajduje się kamień, na którym wypisano fragment ballady Świteź:
Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.
MIR: zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do miejsca noclegu.
Zakwaterowanie i obiadokolacja.

3 dzień
08:00 Śniadanie.
Wyjazd z hotelu i przejazd do miejscowości NIEŚWIEŻ. Historia Nieświeża jest nierozerwalnie związana z historią rodziny Radziwiłłów. W 1533 r. miasto stało się własnością Mikołaja „Czarnego” i Jana  Radziwiłłów. Zapoczątkowało to czasy jego świetności. Do dziś zachowane są dwa budynki, które kazał wybudować Mikołaj Krzysztof Radziwiłł ku chwale swojego rodu – kościół i zamek. Oba projektował ten sam architekt – Jan Maria Bernardoni. Kościół Bożego Ciała w Nieświeżu to jeden z pierwszych kościołów jezuickich i barokowych w Rzeczypospolitej, a zarazem jedna z pierwszych budowli powielających fasadę kościoła Il Gesù w Rzymie. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Zamek w Nieświeżu jest usytuowany w dolinie rzeki Uszy, w otoczeniu stawów – miejscu zdecydowanie obronnym. Cechy obronne polepszają dodatkowo 20-metrowe wały ziemne z ławą kamienną, a narożniki kwadratowej twierdzy stanowią ponadto wysunięte bastiony. Jest to swoisty pałac w fortecy – Palazzo in fortezza. Zamek był na przestrzeni lat wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany, niszczony i ponownie odnawiany. Zwiedzanie zamku.
ZAOSIE: zwiedzanie rodzinnego dworku Adama Mickiewicza.
Poznajemy miasto SŁONIM z kościołem Św. Andrzeja, klasztorami Bernardynów i Bernardynek, synagogą i pałacem Albertyn nad Issą). Przystaniemy w SYNKOWICZACH przy obronnej gotyckiej cerkwi św. Michała.
Powrót i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA:
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Transport autokarem klasy LUX, opłaty drogowe i parkingowe.
Pakiet ubezpieczeń NNW, opieka pilota, usługi przewodników miejscowych.
W ofercie znajdują się także propozycje wejść do obiektów- płatnych dodatkowo.

CENA:
~ na zapytanie
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt:
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

DOPŁATY I PROPOZYCJE DODATKOWE:
~ bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.

Polecamy Państwu także nasze wycieczki dla osób indywidualnych.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400