BOHATEROWIE "POTOPU" (2 dni)

WYCIECZKI DLA FIRM » WYCIECZKI ZAGRANICZNE

 

KOWNO- KIEJDANY- BIRŻE
PROPOZYCJA PROGRAMU

1 dzień
06:00 Rozpoczęcie wycieczki.
11:00 Przyjazd do Kowna.
KOWNO
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Zamek Kowieński z XIII w., kościół św. Jerzego i klasztor Bernardynów, kościół Trójcy Świętej wraz z byłym klasztorem Bernardynek (obecnie Seminarium Duchowne), dawna poczta konna, plac ratuszowy i ratusz, dom w którym mieszkał Adam Mickiewicz i zaglądał do okna pięknej Karoliny Kowalskiej, dom Perkunasa – perła litewskiego baroku, kościół Wniebowzięcia NMP (tzw. kościół Witolda) - najstarsza świątynia katolicka w Kownie, archikatedra śś. Piotra i Pawła, ul. Wileńska, Sobór- Kościół pw. Św. Michała Archanioła.
14:00 Po zakończeniu zwiedzania czas wolny.
15:00 Wyjazd z Kowna i przejazd do Kiejdan.

KIEJDANY położone nad Niewiażą to jedno z najstarszych miast Litwy wspominane w kronikach Długosza. Według miejscowych legend założycielem Kiejdan był osadnik z Kurlandii zwany Kiejdangen od którego imienia wzięła się także nazwa miasta. Tu w 1655 roku podpisany został układ, pomiędzy Radziwiłłami i królem szwedzkim Karolem Gustawem, który oddał pod protekcję Szwecji całą Litwę. W późniejszym czasie wraz z układem w Ujściu przewidywał także oddanie Szwecji całej Rzeczypospolitej. Plany te udaremniła skuteczna obrona Częstochowy przed Szwedami oraz powszechny "zryw" szlachty polskiej i chłopstwa przeciw skandynawskiemu najeźdźcy. Zobaczymy tu: zbór kalwiński z kryptami Radziwiłłów, Stary Rynek z zespołem synagog, Rynek Wielki z ratuszem, były klasztor Karmelitów oraz szkoła kalwińska. Większość zabytków znajduje się na obszarze historycznego starego miasta. W centrum znajdziemy rynek na którym znajduje się pomnik Janusza Radziwiłła. Litwini wznieśli go za próbę oderwania Litwy od Polski, gdy na mocy układu podpisanego przez magnata Litwa zerwała unię z Koroną i zawiązywała ją ze Szwecją. Pozostałe ważne zabytki miasta to drewniany kościół św Józefa, budynek ratusza miejskiego, renesansowy zbór kalwiński, ufundowany przez Janusza Radziwiłła w 1629 roku zbór luterański, prawosławna cerkiew Przemienienia Pańskiego, trzy synagogi oraz znajdujący się po drugiej stronie rzeki gotycki kościół farny pod wezwaniem św. Jerzego (jedna z najstarszych katolickich świątyń litewskich). Wszystkie zabytki oglądamy z zewnątrz, w miarę dostępności zajrzymy także do środka wybranych obiektów sakralnych.
20:00 przyjazd do Hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.

2 dzień
08:00 śniadanie.
09:00 wyjazd z hotelu i dalsza realizacja programu wycieczki.

Przejazd przez okolice zaścianków szlacheckich opisywanych w Potopie H. Sienkiewicza.
SZETEJNIE: postój w miejscu narodzin Czesława Miłosza. Po drodze kościół p.w. św. Piotra i Pawła gdzie brali ślub rodzice Aleksander Miłosz i Weronika Kunatówna, oraz był chrzczony Czesław Miłosz. Okolice Szetejń i Niewiaża znalazły swe odbicie w "Dolinie Issy". Krótki postój, a następnie przejazd do Birżów.
BIRŻE to jedna z litewskich miejscowości z "Potopu" Sienkiewicza. To właśnie tam wysłał Wołodyjowskiego i jego towarzyszy książę Janusz Radziwiłł. Mieli tam zginąć z rąk Szwedów, do czego nie dopuścił swoim fortelem Zagłoba. Zwiedzimy tam dawną polską rezydencję magnacką położoną nad rzekami Apaszcza i Agluona oraz jeziorem Szyrwena (bilet). Zgromadzono w niej ponad 100 tysięcy eksponatów związanych z historią Birż i Radzwiłłów. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest egzemplarz tzw. Biblii Brzeskiej sfinansowanej przez Radziwiłłów, a wydanej w 1563 roku. Zwiedzimy również słynny stary, lokalny z 1686r browar. Poznamy technologię ważenia piwa oaz doświadczymy tradycyjnej gościnności gospodarzy. Zwiedzanie połączone z degustacją 6 gatunków piwa oraz zimnych przekąsek oraz możliwość zamówienia obiadu w zamkowej restauracji (opłata).
Po zakończonym zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Powrót w późnych godzinach wieczornych.
Program jest przedstawiony w czasie polskim.
Program jest orientacyjny i poszczególne godziny mogą ulec zmianie.

Cena:
~ na zapytanie
Aby otrzymać aktualną ofertę prosimy o kontakt:
tel. +48 858798400, ramisbort@wp.pl

Świadczenia:
1 nocleg w hotelu, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiad.
Pakiet ubezpieczeń NNW + KL.
Transport autokarem klasy lux, opłaty drogowe i parkingowe.
Opieka przewodnika. Opieka osoby ze strony organizatora.
W ofercie znajdują się także propozycje wejść do obiektów- płatnych dodatkowo.

Dopłaty:
~ bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZE
WYCIECZKI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH