WARSZTATY RĘKODZIEŁA

--» OFERTA GRUPOWA » 1 DNIOWE

od 99 zł

 

Rękodzieło zapewne kojarzy się nam dosyć jednoznacznie – z dziełem naszych rąk, czymś, co sami wytwarzamy, używając do tego różnych materiałów. Kiedyś rękodzieło było kojarzone jako wyrób ludowy mający przede wszystkim cechy kultury, w której powstał. Wytwory sztuki ludowej nie są dziełami sztuki, lecz pełnią określoną funkcję w życiu wsi, a ich wartość artystyczna idzie w parze ze znaczeniem użytkowym. Sztuka ludowa powstawała na potrzeby wsi, a chłopi niegdyś zdani byli na własną wytwórczość we wszystkich dziedzinach życia. Podstawowymi wyrobami rękodzieła ludowego są tkaniny, hafty i koronki, stroje ludowe, wyroby kaletnicze, kowalskie i odlewnicze, wyploty ze słomy, wikliny i korzeni, galanteria drewniana, meble oraz wyroby garncarskie i ceramiczne. Zapraszamy do poznania tajników podlaskiego rękodzieła ludowego- które są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie.

"WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO"
PRZYKŁADOWY PROGRAM:

09:00 -- ZBIÓRKA I WYJAZD AUTOKARU.
09:30 -- PRZYJAZD NA MIEJSCE I PREZENTACJA FILMU O TWÓRCACH LUDOWYCH.
10:00 -- SPOTKANIE Z TWÓRCAMI W PODZIALE NA GRUPY- POKAZY I WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO.
WIZYTA W DOMU LUDOWYM, który powstał aby promować i wspierać dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Jego zadaniem jest ocalenie od zapomnienia kultury i tradycji regionu, wspieranie działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego terenów Puszczy Knyszyńskiej i regionu Podlasia. Placówka zajmuje się ogólnie pojętą promocją twórczości ludowej, popularyzacją regionalnych produktów i wyrobów, kuchni i rzemiosła. Jest miejscem służącym zachowaniu wieloletnich tradycji regionu Puszczy Knyszyńskiej a docelowo całego Podlasia, dlatego też są w nim organizowane spotkania warsztatowe, szkoleniowe z zaproszonymi artystami i rzemieślnikami.
W programie 2 warsztaty:
warsztat ceramiczny- ręczna obróbka gliny i tworzenie naczyń ceramicznych,
warsztat pieczenia bułek- tradycyjny, domowy wypiek pieczywa.
+ OPCJONALNIE: dostępne inne warsztaty i pokazy: pokaz kowalski- gdzie poznajemy tajniki pracy kowala i jego warszat, kulinarny- tradycyjna kuchnia regionalna; snycerski- praca stolarza i tworzenie zdobień snycerskich charakterystycznych dla regionu; rzeźbiarski- rzeźba w drewnie; papieru czerpanego- czerpanie i ozdabianie papieru z recyclingu; tworzenia witrażu- podstawy tworzenia witraży techniką Tiffaniego; filcowania- filcowanie wełny na mokro; wikliniarstwa- wyplatanie koszy wiklinowych, podstawowe sploty plecionkarskie; koronczarstwa, haftu, tkactwa- wytwarzanie obrusów, makatek, narzut itp.; zdobnictwa obrzędowego- pisanki, palmy wielkanocne, pocztówki itp.
13/14:00 -- PIECZENIE KIEŁBASEK NA OGNISKU: podsumowanie wrażeń.
14/15:00 -- POWRÓT NA MIEJSCE ZBIÓRKI I ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI.

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania wycieczki: ok. 5/6 godzin.
Podane ceny są poglądowe i mają na nie wpływ następujące czynniki: liczba uczestników, liczba opiekunów, termin wyjazdu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wycieczki.

ŚWIADCZENIA:
* Przejazd autokarem pod opieką kierowcy (bez pilota).
* Opłaty drogowe i parkingowe.
* Ubezpieczenie NNW.
* Dwa warsztaty twórczości ludowej.
* Ognisko z kiełbaskami.

___
Aby otrzymać aktualną ofertę proszę o kontakt z doradcą:

P.T.T. RAMIS-BORT BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
ramisbort@wp.pl, +48 793 809 546