WARSZAWSKIE DZIECI

WYCIECZKI SZKOLNE » 1 DNIOWE

ŚWIADCZENIA:
Przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępów do wyszczególnionych obiektów (oprócz opcji fakultatywnych), opieka osoby ze strony organizatora na czas realizacji programu. Usługa przewodnicka po Warszawie. Standardowe grupy minimum 42 osoby płatne + 3 opiekunów.

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania: ok. 15-16 godzin.
Podane ceny są poglądowe i mają na nie wpływ następujące czynniki: liczba uczestników, liczba opiekunów, termin wyjazdu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok a w miesiącach innych niż maj czerwiec proponujemy interesujące rabaty. Aby otrzymać aktualną ofertę proszę kliknąć "do koszyka" a następnie wypełnić formularz zamówienia on-line. Wypełnienie zamówienia nie zobowiązuje do zakupu świadczenia.

P.T.T. RAMIS-BORT BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
ramisbort@wp.pl, +48858798400.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:
Program jest realizowany przez uprawnionego przewodnika.
Szlak Szarych Szeregów, bohaterów lektury  „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, niezwykłej książki, która jest dokumentem czasu wojny i ukształtowała jej obraz w świadomości już kilku pokoleń Polaków. Ukazała ona bohaterstwo autentycznych młodych ludzi, którzy wiedzieli, czym jest honor, wróg, wojna, niebezpieczeństwo, wreszcie męczeńska śmierć za ojczyznę. 

POWĄZKI zwiedzanie cmentarza wojskowego. To tutaj w słynnej kwaterze Brzozowych Krzyży pochowani zostali bohaterowie książki Zośka, Alek i Rudy, ale też ich koledzy, a także autor książki Aleksander Kamiński.
UMSHLAGPLATZ – monument znajdujący się w Warszawie przy ulicy Stawki, na terenie dawnego placu przeładunkowego, skąd Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince Żydów z warszawskiego getta. Przejazd przez teren byłego getta, Pomnik Bohaterów Getta, nawiązanie do tematu Martyrologii Żydów polskich.
ALEJA SZUCHA zwiedzanie Mauzoleum Walki i Męczeństwa mieszczącego się w dawnej siedzibie Gestapo.
MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK upamiętnia działalność więzienia w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1944 (bilet).
POMNIK MAŁEGO POWSTAŃCA upamiętniający najmłodszych uczestników powstania warszawskiego.
„KAMIENIE NA SZANIEC” miejsca związane z książką oraz akcjami Małego Sabotażu, m.in.: pomnik Mikołaja Kopernika, Gmach „Zachęty”, plac Piłsudskiego. Przejazd śladami akcji pod kryptonimem Meksyk II, podczas której odbito Rudego z rąk Niemców – Akcja pod Arsenałem.

+ MUZEUM POWSTANIA [+ 20 zł] to hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę, przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, ukazuję sytuacji międzynarodową oraz powojenny terror komunistyczny i losy powstańców
w PRL lub MUZEUM ŻYDÓW [+ 20 zł] zwiedzanie muzeum dokumentującego wielowiekową historię Żydów w Polsce.