BALLADY I ROMANSE

WYCIECZKI SZKOLNE » 1 DNIOWE

 
BALLADY I ROMANSE
PROGRAM WYCIECZKI
 

Ukochane miasto wielkiego poety, z którego został wywieziony na wygnanie i do którego już nigdy nie wrócił – Wilno. Spacerując po ulicach, zaułkach i placach napotykamy co chwilę ślady upamiętniające pobyt Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz do Wilna z Nowogródka przyjechał bryczką 24 września 1815 roku, by podjąć studia na Uniwersytecie Wileńskim, na uczelni, która przeżywała okres rozkwitu, na której wykłady prowadzili znani w całej Europie profesorzy. W Wilnie, na Litwie, spędził tylko dziewięć lat, ale właśnie to miejsce stało się jego mityczną ojczyzną. Po upływie 200 lat duch wieszcza przenika jego ukochane miasto. Można tu dotknąć klamki, której dotykał Mickiewicz, przejść przez próg, przez który przechodził Mickiewicz, spacerować ulicami, którymi chadzał poeta. Nikt chyba nigdy nie zliczył, w ilu domach w Wilnie bywał Mickiewicz.

Wileńscy przewodnicy policzyli, że na budynkach wileńskiej starówki jest siedem tablic pamiątkowych w językach litewskim i polskim, przypominających o obecności wieszcza. Niektóre domy, niestety, już się nie zachowały – przy ulicy Niemieckiej i na placu Zamkowym. Inne miejsca na szczęście przetrwały, choć nie na wszystkich budynkach upamiętniono ten fakt (np. na domu przy ulicy Zamkowej 11 róg Skopenki, gdzie znajdowało się pierwsze mieszkanie Mickiewicza, który zakwaterowany był u księdza kanonika Józefa Mickiewicza). W samym centrum Starego Miasta przy ul. Świętojańskiej 4 na ścianie biblioteki uniwersytetu wisi tablica z napisem po litewsku i polsku: "W tym domu wybitny polski wydawca i księgarz Józef Zawadzki (1781-1838) założył drukarnię w 1805 r. i KSIĘGARNIĘ w 1816 r. Tu w czerwcu 1822 r. po raz pierwszy drukiem wydano poezje Adama Mickiewicza "Ballady i romanse".
Pójdźmy dalej śladami Mickiewicza, głównym szlakiem Starego Miasta: Ostrobramską, która przechodzi w Wielką i dalej w Zamkową. Początek tej drogi to OSTRA BRAMA i obraz Matki Boskiej o której Mickiewicz napisał: "Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie!". Dalej spotkamy mieszaninę epok, religii, kultur: na niewielkiej przestrzeni stoją trzy świątynie, każda innego wyznania: katolicki kościół św. Teresy z klasztorem karmelitów bosych i kaplicą Ostrobramską właśnie; prawosławna cerkiew św. Ducha z klasztorem; unicka cerkiew Św. Trójcy, obok klasztor bazylianów, gdzie carscy śledczy więzili filomatów. Skręcamy w ZAUŁEK LITERACKI. Pod nr. 5 mieszkał przez pewien czas Mickiewicz (jest tablica), pracował tu nad II i IV częścią "Dziadów". W pobliskim Klasztorze Bazylianów odnajdziemy CELĘ KONRADA w którym więziony był Mickiewicz. Idąc dalej natrafimy na obszerny teren UNIWERSYTETU w którym studiował Mickiewicz (bilet płatny). Kilkanaście połączonych ze sobą budynków i prawdziwy labirynt dziedzińców. Jeden z nich nosi imię Mickiewicza, jako że poeta w jednym z zamykających go budynków miał mieszkać. Dalej, przy ulicy Wielkiej 22, napotkamy kamienicę, z której późną jesienią 1824 r. wyjechał wydalony z Wilna Mickiewicz. Nigdy już do miasta nie wrócił. Zobaczymy też POMNIK Adama Mickiewicza w Zaułku Gotyckim. Rzeźbę zaprojektował litewski artysta Gediminas Joubonis. Obok pomnika ułożonych jest sześć granitowych płyt przedstawiające sceny z „Dziadów”. Płyty, według projektu Henryka Kuny, zostały wykonane jeszcze przed wojną, miały być elementem monumentu, który nigdy nie powstał. Wileński pomnik Adama Mickiewicza – w odróżnieniu od innych – nie jest patetyczny. Poeta jest młody – taki, jaki był w okresie wileńskim – ubrany w płaszcz pielgrzyma wpatruje się w Zaułek Bernardyński, gdzie mieszkał i gdzie obecnie jest jego MUZEUM (bilet płatny). Zaułek Bernardyński 11: tu Mickiewicz mieszkał od Wielkanocy do czerwca w 1822 roku. Tu przygotował poemat „Grażyna” do druku. Historia ulokowanego tu muzeum sięga 1911 roku, gdy dawne mieszkanie Mickiewicza wykupił Jan Obst, redaktor, wydawca, historyk, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obst urządził prywatną ekspozycję i udostępnił mieszkanie zwiedzającym. W czasie II wojny światowej ekspozycja została częściowo rozgrabiona, część jednak została przechowana przez pracowników uniwersytetu. Dziś można tu zobaczyć przedmioty związane z wieszczem, m. in. krzesło poety przywiezione z Paryża, oraz część sprzętów domowych z jego mieszkania.

Ponadto w programie: kościół św. Anny, kościół św. Ducha, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. CMENTARZ na Rossie: nekropolia na której znajdziemy grób matki Józefa Piłsudskiego i serce jej syna, górkę literatów- groby Syrokomli, Lelewela, Wiwulskiego i in.

Świadczenia:
przejazd autokarem pod opieką kierowców Biura Podróży RAMIS, opłaty drogowe i parkingowe, pakiet ubezpieczeń NNW i KL opieka wileńskiego przewodnika na czas realizacji programu.

Dodatkowo proponujemy:
-* obiad: 8-10 €

Ważne informacje:
Czas trwania: ok. 15- 16 godzin.
Podane ceny są poglądowe i mają na nie wpływ następujące czynniki: liczba uczestników, liczba opiekunów, termin wyjazdu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok a w miesiącach innych niż maj czerwiec proponujemy interesujące rabaty. Aby otrzymać aktualną ofertę proszę kliknąć "do koszyka" a następnie wypełnić formularz zamówienia on-line. Wypełnienie zamówienia nie zobowiązuje do zakupu świadczenia.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400, ramisbort@wp.pl