BABA JAGA I GOŁOBORZA (2 dni)

WYCIECZKI SZKOLNE » 2 DNI

 

TRASA:
NOWA SŁUPIA- ŚWIĘTY KRZYŻ-
ŚWIĘTA KATARZYNA- KIELCE- CHĘCINY

 

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
06:00 Rozpoczęcie wycieczki i wyjazd. Przejazd autokarem do Nowej Słupii.
NOWA SŁUPIA: ta mała wieś położona jest w Górach Świętokrzyskich, u stóp Łysej Góry (zwanej także Świętym Krzyżem) – drugiego co do wysokości wzniesienia Łysogór. Wieś graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, znajdując się w jego otulinie. W XIII stuleciu wieś była własnością opactwa benedyktynów ze Świętego Krzyża i nosiła nazwę Słup. Jej rozwój związany był z obsługą pielgrzymek do klasztor. W Nowej Słupi kilkukrotnie zatrzymał się m.in. król Władysław Jagiełło, pielgrzymujący do świętokrzyskiego opactwa. Zobaczymy tu Kamiennego pielgrzyma – figurę klęczącego mężczyzny usytuowaną przy drodze na Święty Krzyż. Według legendy to pełen pychy, pielgrzymujący ongiś na Święty Krzyż rycerz, który skamieniał po tym, gdy oświadczył, że bijące na szczycie klasztorne dzwony biją na jego cześć. Od tego czasu ma przesuwać się co rok o ziarenko piasku, a kiedy dotrze na szczyt nastąpi koniec świata.
13:00 Rozpoczęcie pieszej wędrówki na Święty Krzyż.
ŚW. KRZYŻ: zwiedzanie opactwa Benedyktów z XII wieku (klasztor, kościół Św. Krzyża), znajduje się tam Muzeum Misyjne Księży Oblatów (wstęp), kaplica Relikwii Krzyża Świętego- Oleśnickich (bilet) oraz krypty Jeremiego Wiśniowieckiego. Na samym szczycie góry znajduje się platforma widokowa- będzie to okazja to zapoznania się z przyrodą GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Są to najstarsze polskie góry a ich cechą charakterystyczną są gołoborza. Jest to rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej, składającej się z gruzu, głazów lub bloków skalnych. Gołoborze zbudowane jest wyłącznie z grubej frakcji, nie zawiera żwiru, piasku ani iłu. Głównym czynnikiem ich powstania były procesy mrozowe (zmiany temperatury – zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych) powodujące rozpad blokowy skał. Termin gołoborze jest określeniem regionalnym (Góry Świętokrzyskie) i oznacza miejsce "gołe", bez "boru". Jednak według niektórych opracowań naukowych, termin ten stosuje się do wszystkich utworów tego typu, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Wg legend  na odbywały się tutaj sabaty czarownic.
18:00 Przyjazd do miejsca zakwaterowania.
18:30 Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzień
08:00 śniadanie, wyjazd z ośrodka i rozpoczęcie zwiedzania.
ŚW. KATARZYNA:  znajduje się u podnóża Łysicy (612 m n.p.m.) – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia. Wg tradycji w średniowieczu osiedlali się tu pustelnicy. W 1399 r. miał tu osiąść rycerz Wacławek, który ufundował kościółek św. Katarzyny. W XIV w. ziemia ta należała do biskupów krakowskich, którzy osadzili tu bernardynów. W 1817 r. mnisi ustąpili miejsca bernardynkom. Zobaczymy zespół klasztorny bernardynek z otoczonym krużgankami renesansowym wirydarzem z 1633 r.; drewnianą kapliczkę św. Franciszka przy drodze na Łysicę; źródełko, uznawane przez wiernych za cudowne, ponieważ wg tradycji woda z niego leczy choroby oczu oraz kapliczkę Żeromskiego. Na tynku znajdują się wyryte w 1882 r. podpisy Stefana Żeromskiego oraz jego szkolnego kolegi Janka Stróżeckiego. Nieopodal kapliczki znajdują się dwie mogiły: z czasów powstania styczniowego oraz z 1943 r.
10:30 Fakultatywnie można zwiedzić JASKINIĘ RAJ [+ 20 zł]: jest jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju.
11:30 przejazd do Kielc i zwiedzanie miasta:
KIELCE: położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą miasto o bogatej historii gdyż jego udokumentowane dzieje sięgają ponad 900 lat. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1081 r. Wcześniej na tym miejscu istniała osada, w której myśliwi i bartnicy wymieniali swoje zdobycze – mięso, skóry, miód na ziarno i inne produkty rolnicze. Już W 1171 r. jeden z biskupów, Gedko herbu Gryf ufundował na Wzgórzu Zamkowym romańską kolegiatę. Jan Długosz pisał: Krakowski biskup Gedeon, chcąc cześć Boga prawego w diecezji swojej rozszerzyć, w rozległych podówczas i od ludzi niezamieszkałych lasach zbudował miasto Kielce, a w niem kościół z ciosowego kamienia wytworny i ozdobny wystawił, i cztery dostojeństwa duchowne, jako to: probostwo, dekanat, kustodią i scholasterią, nadto sześć prebend i dziesięciu wikariuszów przy tym kościele ustanowił. Kolegiatę zniszczyly w 1244 r. wojska Konrada Mazowieckiego a na jej miejscu stoi dziś bazylika katedralna. Po wielokrotnych rozbudowach uzyskała obecny kształt trzynawowy na planie prostokąta, z półkolistą absydą. Jej wyposażenie utrzymane jest w charakterze wczesnego baroku. Do cennych elementów wystroju należy w nawie północnej tryptyk łagiewnicki z ok. 1500 r. Przestawia on koronację Matki Boskiej, św. Wojciecha i św. Stanisława. W pobliżu kruchty barokowa płaskorzeźba Matki Boskiej z galeny wydobytej na Karczówce, wykonana w 1646 r. W północnej ścianie kościoła znajduje się marmurowa tablica która podaje ednostki ciężaru, powierzchni i długości, małe i duże litery alfabetu i zasady katechizmu. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest jednak Pałac Biskupów Krakowskich (zwiedzanie wnętrz- bilet). Jest to jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów. W położonym w zabytkowej części miasta pałacu znajdują się oryginalne wnętrza z XVII i XVIII w. unikatowymi elementami wystroju architektonicznego: stropami ramowymi z obrazami z warsztatu Tomasza Dolabelli. W programie wycieczki spacer ulicą Sienkiewicza- to główna promenada miasta z zabytkowymi budowlami, kamienicami i hotelami. Wizyta na Kadzielni- to ścisły rezerwat przyrody nieożywionej, gdzie występują szczątki fauny, zjawiska tektoniczne i krasowe. CHĘCINY: monumentalna i nieprzystępna warownia. Budowę zamku rozpoczęto w w XIII wieku a wśród inicjatorów tego przedsięzwzięcia najczęściej wymienia się króla czeskiego Wacława II czy też Władysława Łokietka. Zamek pełnił niegdyś istotną rolę- odbywały się tu zjazdy rycerstwa a w 1318 roku w obawie przed Krzyżakami zdeponowano w nim skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. Zwiedzamy ruiny zamku i basztę (bilet).
16:00 wyjazd w drogę powrotną.
Powrót i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Podany program jest przykładowy i może ulec zmianie.
 
Cena:
na zapytanie: ramisbort@wp.pl, +4885878400.

Świadczenia:
1 nocleg w pokojach 2-6 osobowych, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad. 
Usługa przewodnika w wyznaczonych miejscach, opieka osoby ze storny organizatora.
Przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe.
Ubezpieczenie NNW, bilety wstępu zgodnie z programem,
W nawiasach [...] podane są propozycje fakultatywne- za dodatkową opłatą.

Proponowane dopłaty:
+ 20 zł.: lepszy standard noclegu (pokoje 2- 3- 4- osobowe z łazienkami).
+ 20 zł.: zwiedzanie Jaskini Raj (w miarę wolnych terminów).

Inne informacje:
Oferujemy także atrakcyjne ceny dla grup wyjeżdżających z innych miejsc niż Białystok.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy
Biura Podróży "RAMIS"
Białystok, ul. Św. Rocha 13/15 lokal 116
tel. +48 691 798 400