Wycieczki Szkolne

 Szanowni Nauczyciele i Rodzice!
Biuro Podróży RAMIS już od 30 lat organizuje wycieczki szkolne. Ten okres nauczył nas wiele, a nasze doświadczenie może być gwarancją bezpieczeństwa i właściwego poziomu świadczeń. Dokładamy przy tym starań aby oferty zawierały nie tylko elementy wypoczynku ale i wartości edukacyjne.

W zgodzie z etyką i dobrymi praktykami!
Jakość naszych świadczeń jest pod nadzorem Polskiej Izby Organizatorów Turystyki, zrzeszającej najlepsze biura podróży w Polsce. PIOT działa na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) a celem statutowym tej organizacji jest m.in. wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystyki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów oraz umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystki.

Adnotacje prawne.
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Warto dodać że pieniądze naszych Klientów są należycie zabezpieczone przed upadłością firmy.

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA IMPREZ TURYSTYCZNYCH

____________________________________________________________________________