Wycieczki Szkolne KATALOG WYCIECZEK

 ON-LINE

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!
Biuro Podróży RAMIS już od 30 lat organizuje wycieczki szkolne. Ten okres nauczył nas wiele, a nasze doświadczenie może być gwarancją bezpieczeństwa i właściwego poziomu świadczeń. Dokładamy przy tym starań aby oferty łączyły elementy nie tylko wypoczynku ale były połączone z wartościami edukacyjnymi. Każda wycieczka jest pod kontrolą- wszystko po to aby nasze dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń.

W zgodzie z etyką i dobrymi praktykami!
Jakość naszych świadczeń jest pod nadzorem Polskiej Izby Organizatorów Turystyki, zrzeszającej najlepsze biura podróży w Polsce. PIOT działa na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) a celem statutowym tej organizacji jest m.in. wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystyki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów oraz umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystki.

Adnotacje prawne.
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Warto dodać że pieniądze naszych Klientów są należycie zabezpieczone przed upadłością firmy.

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA IMPREZ TURYSTYCZNYCH

OBEJRZYJ PAMIĄTKOWĄ GALERIĘ!

 ____________________________________________________________________________